214: Orädd (112/365)

Orädd… eller dumdristig fiskälskare. Själv tror jag på det senare. /Lmodig