97: Hur tänkte jag nu, (82/365)

Hur tänkte jag nu, sa grävskopsmaskinisten när vattnet sipprade in i hytten… /Lgrävskopa