95. Hjälm (56/365)

Tack och lov för en bra hjälm.
hjälm