94. Historia (128/365)

En glimt från sekelskiftet.
historia