89: Hage (194/365)

En hage utmärkt som rengärde på kartan.  /Lhage