85: Grepp (78/365)

Med ett fast grepp om farfars hand…  /Lgrepp 2