84: Gravsten (130/365)

Gravstenar i järn… / LGRAVSTEN