8: Avskalat (11/365)

Årets gran, nu avskalad! Skönt!!   /Lavskalad 2