68: Fält (138/365)

Ett komplett fält med traktor och måsar som söker mask….  ser trevligt ut, tycker jag   /Lfält