62: Fundersam (158/365)

Viktigt att inte göra något överilat. Vi måste fundera… / Lbegrundar