59: Fragment (66/365)

Endast fragment kvarstår av det som tidigare varit kärnis, utanför vårt garage…. /Lfragment