47: Fantast (261/365)

Team Kort och gott på uppdrag! Tar sig an alla teman med en fantasts entusiasm /Lentusiastisk