46:Falla (83/365)

Faller en, faller alla…droppar    /Lstuprör