361: Ärg (233/365)

Ett gammalt handtag på en ärgad dörr. /Lärgad