357: Årets (238/365)

Årets sista bukett med luktärter, radion varnar för frost… / Lårets