35: Dold (123/365)

Man ser inte skotar´n för alla träden / Ldold 2