349. Vindkraft (81/365)

Lustigt, i denna vinkel är de stora vindsnurrorna lika stora som ett torrt träd.
vindkraft