347: Viking (283/365)

Barken Viking ligger förtöjd vid södra älvsstranden i Göteborg. /Lbarken2