342: Vall (86/365)

Årets sista snövall ger fortfarande en bra skjuts!  /Ldriva 3