34. Diamant (47/365)

Det enda i detta hus som möjligen liknar en diamant, en glasbit i kristallkronan.
diamant