339:Utveckling (304/365)

Här i kyrkbyn strävar man efter att behålla det gamla. Viss utveckling har man tillåtit – här finns ström.  /Lutveckling