338: Uttryck (305/365)

Ett uttryck som speglar rädsla för oviss framtid.  /Luttryck2