324: Udda (221/365)

En definitivt udda klänning hade Klytemnästra i Norrlandsoperans uppsättning av Elektra. Kvinnans namn var också rätt udda och svårt att uttala. /Lshow1