320. Tunnel (98/365)

Man kan skymta ljuset på andra sidan tunneln../a
320 tunnel2