32: Curla (156/365)

Ena dagen hämtas grejer från Hemavan. Nästa dag ett flyttlass från Umeå! Allt för barnen/ Lcurling3