319: Tröst (289/365)

Ibland är det en tröst att tänka på, att bakom molnen lyser solen ändå…   /Ltröst2