310: Tolv (94/365)

Tolv förvirrade människor…   /Ltolv