309: Tjärn (247/365)

En tjärn vid vårt hus… /Ltjärn