297: Svans (271/365)

En drake med en elegant svans… / Lsvans