295: Summa (353/365)

Alltför många summor resulterar i en börs tömd på kontanter! /Lsumma