290. Storstad (116/365)

I den här staden finns ett bygge som verkar drygt att få färdigt.
storstad