287. Stenig (127/365)

Vad kan man säga, Stenigt
stenig