286: Staplat (65/365)

Detta blev över….  staplats inför återvinning. /Lstaplat