268: Smyga (344/365)

Är det tomten som syns smyga fram på gator av guld?   /Lsmyger