264: Skylta (34/365)

Här är vi duktiga på att skylta, så att ingen hamnar i olycka! /Lskylta 2