262. Skum (99/365)

Tänk att brunt dikesvatten kan förvandlas till vitt skum../a.
262 skum