243: Riktning (14/365)

I granruskad riktning mot hemmet… Det är -24°  /L

riktning 2