24: Bricka (43/365)

Varsågod… husets mest använda bricka och dess kompis. /Lbricka i gs