229: Promenad (195/365)

På promenad längst Kungsleden.  /Lpromenad2