223: Plock (173/365)

Stenplockning tänder stjärnögon   /Lplockarpsdannelill 2annelill