222: Pittoresk (301/365)

Många sneda små hus längst en smal gata, det tycker jag är pittoreskt!  /Lpitttoreskt2