193. Mystisk (245/365)

Mångatan ger en enslig och mystisk känsla.
mångata