191: Motsats (224/365)

Lätt och tung, land och hav, nära och långt bort, motsatser  /L

motsatser