181: Maskor (44/365)

Dessa maskor ska tillslut bli vantar….? Tekniken kallas krokning och en expert har försökt att lära mig, experten heter Maria Brundin. Maria är inte bara duktig på krokning hon är även bra på yllebroderier. Hennes yllebroderier finns just nu till beskådning på Hortlax bibliotek. Utställningen pågår mellan den 3 – 27 februari. /Lkrokning