172. Lämning (69/365)

Lämning från bakningsförsök… /a
lämningar