167: Lokal (334/365)

Kaffe på lokal, det är allt nått extra bra!!  /Llokal