163: Ljuslek (57/365)

En överexponerad kruka med Iris…   /Liris 2