147: Krona (113/365)

Kronan på verket, en ljuskrona. / Lkronan