141: Kork (290/365)

Korken är kronan på verket!  Tycker jag… /Lkork