140. Kontroll (54/365)

Här gäller det att ha tungan rätt i mun./a
skooter